วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ดอกไม้ทำจากใบยางพารา^_^


ดอกไม้ใบยางพาราการแปรรูปใบยางเพื่อผลิตดอกไม้ประดิษฐ์

       ปัจจุบันการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำของที่ระลึก ทำของชำร่วยในงานพิธีต่าง ๆ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง สำหรับในแวดวงของชาวสวนยาง การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา ก็ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นการนำเอาวัสดุที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ คือ ใบยางพารา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลายชนิด ก่อให้เกิดรายได้เสริมสำหรับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

    หลักการทำดอกไม้ประดิษฐ์มี 3 ขั้นตอน
1.การแปรรูปใบยาง

2.การฟอกสีใบยาง

3.การเข้ารูปเป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ

     การเตรียมใบยาง มี 2 วิธี

1.วิธีการต้มใบยาง

ใช้ถังน้ำมันขนาดความจุ 200 ลิตร ใส่น้ำประมาณ 2/3 ถัง

นำสบู่ซัลไลท์ 30 ก้อน ใส่ลงไปต้มพร้อมใบยางสด ประมาณ 3,000 ใบ

ต้มให้เดือด 3 ชั่วโมง จนเนื้อเยื่อใบยางเปื่อย

ใช้แปรง แปรงใบยางที่ต้มเปื่อยแล้ว จนเนื้อเยื่อหลุดหมด เหลือแต่โครงร่างใบ ล้างน้ำให้สะอาด นำไป

ผึ่งให้แห้ง

โครงใบยางจะมีสีน้ำตาลอ่อน

2.วิธีการหมักใบยาง

เก็บใบยางสดตามจำนวนที่ต้องการใช้มาหมักในน้ำสะอาด ใบยางที่หมักต้องไม่แน่นจนเกินไป

ใช้เวลาหมักประมาณ 1-2 เดือน เนื้อเยื่อใบก็จะเปื่อยเหมือนวิธีการต้ม

ใช้แปรง แปรงใบยางจนเนื้อเยื่อหลุดหมด เหลือแต่โครงร่างใบ ล้างน้ำให้สะอาด นำไปผึ่งให้แห้ง และ

ฟอกสีตามต้องการ

การฟอกสีใบยาง มีขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ใบยางที่เตรียมไว้จากวิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2 จำนวน 300-450 ใบ (แล้วแต่ขนาดของใบ ถ้าเป็นใบขนาด

เล็กก็เพิ่มจำนวนใบขึ้นอีก)

2.ใช้น้ำยาฟอกขาวไฮเตอร์ 1.5 ลิตร ผสมน้ำสะอาด จำนวน 9 ลิตร

3.แช่ใบยาง (ข้อ 1) โดยใส่ให้กระจายไม่ซ้อนทับกันจนแน่นเกินไป นาน 3-4 ชั่วโมง สังเกตดูว่าเส้นใบ

ยางขาวดีแล้ว นำมาล้างด้วยน้ำสะอาด 3-4 ครั้ง

4.นำใบยางที่ได้จากข้อที่ 3 ไปผึ่งให้แห้ง

5.นำใบยางที่แห้งดีแล้วไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

           ใบยางพาราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลายชนิด เช่น ดอกกุหลาย ดอกสายรุ้ง ดอกบัวเผื่อน ดอกชบา ดอกฟีเซีย ดอกตองตึง ดอกสุพรรณิการ์ ดอกเยอบีร่า ดอกแคทลียา ดอกทานตะวัน ดอกบัวหลวง ดอกกาหลง ดอกควีนสิริกิติ์ ดอกราชพฤกษ์ ดอกลิลลี่ ดอกพันทิวา ดอกบัวตอง ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแกลดิโอลัต ดอกยิปโซ ดอกหน้าวัว ดอกเอื้อง กิ๊บติดผม หมายเหตุ : การเข้ารูปดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ให้สังเกตดูจากดอกไม้ในธรรมชาติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น